hem ........bilverkstad........ reparation........ avgassystem

Avgassystem

ARCJourLogoNew
Copyright © 2013  Åsman

Bilens avgassystem påverkar direkt motorns förbrukning och drift. Det är obligatoriskt att ha katalysator i avgassystemet och detta gäller alla typer av motordrivna fordon. 

Att avgassystemets tryckvågor är ”rätt” är avgörande för prestandan i motorn. Ett välfungerande avgassystem gör att motorn kan ge största möjliga effekt, att bränsleförbrukningen hålls nere samt att livslängden på en del andra viktiga komponenter så som ventilationssystem, ljuddämpare, lambdasensorer och katalysator förlängs. 

 

Vad är en katalysator? 

 

Katalysatorn finns för att göra om föroreningar (t ex. kolväten, kolmonoxid och kväveoxider) från motorn till mindre farligt utsläpp.

 

På ARC Jour använder vi typgodkända katalysatorer. Typgodkännandet ger er trygghet i att, även om katalysatorn är utbytt, ingen skillnad märks på passform, ljudnivå, funktion eller mottryck. 

 

Vad är dieselpartikelfilter?

 

Dieselpartikelfilter, DPF, är en komponent med uppgift att ta bort dieselpartiklar eller damm från avgassystemet i en dieselmotor.  Dessa filter finns i tre olika versioner: som engångsfilter, som filter i katalysator samt som filter i förbränningsmotorn.

 

Regelbunden rengöring är ett krav och för att inte filtret ska ta skada så måste detta göras försiktigt. Rengöringsprocessen sätter igång först vid körning i hög hastighet, så om bilen bara körs i låg hastighet, t ex. i städer, så är det bra att ta en tur och gasa lite extra mycket.

 

Om ni som förare struntar i varningslampan och inte kör snabbare än 64 km/h kan DPF tappa i funktion. Om detta fortsätter så finns risk att DPF förstörs totalt så att den måste bytas. 

 

Vad gör ljuddämparen?

 

Ljuddämpare minskar ljudvågorna och ser till att gasflödet i avgassystemet är riktigt. Ljuddämpare utgörs av kammare och rör som är gjorda för spridning av bullren vid avgaserna och ångans rörelse. 

 

Vanligast är att det finns två eller tre ljuddämpare i avgassystemet. Dessa är uppdelade i olika lägen och kallas antingen främre, mittre eller bakre ljuddämpare. 

 

Den främre ljuddämparen förstörs ofta p.g.a. att för stora vibrationer orsakar sprickor. Den kan bli så varm som 1000° C. I den del där den bakre ljuddämparen sitter är avgaserna betydligt svalare - de kan där maximalt stiga till 350° C. 

 

Ljuddämpare är oftast gjorda av aluminiumserat stål och runda i formen. 

 

Vad är en lambdasond?

 

Lampdasonden sitter oftast i förbränningsmotorns grenrör. Den känner av syrehalten i avgaserna (den kallas också syresensor). 

 

Vi på ARC Jour reparerar ert nuvarande avgassystem och kan också byta ut det om behov finns. Vi kan alternativt enbart byta ut bilens katalysator om så önskas.

 

Har ni några frågor så är det bara att ställa dem till oss, vi är glada om vi kan hjälpa till!

telefon
mail
qr